Wednesday, February 10, 2010

Projek-Projek Empangan Hidroelektrik di Sarawak

Kerajaan Negeri Sarawak merancang untuk membina lebih banyak empangan hidroelektrik untuk keperluan sector perindustrian pada masa akan datang.


Selain daripada Projek Empangan Batang Ai dan Bakun, terdapat 12 empangan lagi akan dibina yang terdapat di Ulu Air, Metjawah, Belaga, Baleh, Belepeh, Lawas, Lawas, Tutoh, Limbang, Baram, Murum dan Sungai Linau.


Sarawak Energy Berhad , 65 peratus dimiliki oleh Kerajaan Negeri Sarawak adalah yang menerajui pembinaan projek-projek empangan di negeri ini.


No comments:

Post a Comment